SỨC KHOẺ VÀNG TRÊN NGÀN ĐIỂM ĐẾN

THAM QUAN MÔ HÌNH CÀ PHÊ DOANH NGHIỆP TẠI UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CCCTRAVEL đồng hành cùng Trường Đại học Văn Lang là một trong số các đơn vị giáo dục được trải nghiệm mô hình Cà Phê Doanh Nghiệp tại UBND tỉnh Đồng Tháp. Mô hình Cà Phê Doanh Nghiệp là nơi để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ và giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp cách kịp thời và gần gũi.

Read more