SỨC KHOẺ VÀNG TRÊN NGÀN ĐIỂM ĐẾN

Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà: Kỳ vọng ở di sản thế giới liên vùng đầu tiên

Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà được UNESCO ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới ngày 16/9/2023. Danh hiệu tạo thêm sức hút cho hai kỳ quan của Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch nhưng cũng không thể bỏ qua thách thức về bảo tồn di sản bền vững.

Read more