SỨC KHOẺ VÀNG TRÊN NGÀN ĐIỂM ĐẾN

CẦU LONG BIÊN KHI IN BÓNG NHỮNG TOA TÀU

Cầu Long Biên được xây dựng từ năm 1899 đến năm 1902, trong thời kỳ thuộc địa của nước Pháp tại Việt Nam. Cầu được thiết kế bởi kiến trúc sư Alexandre Gustave Eiffel – cùng người đã thiết kế Tháp Eiffel ở Paris. Cầu Long Biên có vẻ đẹp thanh lịch, mang nét kiến […]

Read more